Usługi:

 • spesjalistyczny transport drewna
 • transport drogowy
 • zmechanizowane roboty ziemne (wykopy itd.)
 • sprzedaż piasków, żwirów, grysów, kruszywa hutniczego
 • budowa dróg
 • usługi leśne:
  • zrywka drewna
  • pozyskanie drewna
  • przygotowanie gleby
  • zalesianie
 • sprzedaż drewna tartacznego i opałowego